بارکد هولوگرامی

بارکد هولوگرامی

بارکد هولوگرامی چیست؟

قیمت گزاری ،اصیل بودن محصول،کنترل کالای قاچاق، جلوگیری از تقلب و یا تقلید در کالا علت ایجاد بارکد هولوگرامی می باشد. در این نوع هولوگرام با استفاده از المان سفید شونده که در کلیشه اصلی هولوگرام امکان تشکیل آن وجود دارد می توان قسمتی از هولوگرام را جهت چاپ بارکد میله ای یا دو بعدی فراهم کرد که امکان خواندن بارکد را از روی سطح هولوگرام به وسیله دستگاه های بارکد خوان مهیا می گردد.

در این اسکن بدون بازتابش نور سطح هولوگرام امکان خواندن توسط دستگاه مهیا می شود. این هولوگرام برای شرکت ها و تولیدکنندگانی که نیاز به کنترل،ثبت و یا پیگیری محصول خود توسط مشتریان و همزمان اطمینان از ضد جعل بودن بر چسب خود را دارند استفاده می شود.

بارکد هولوگرامی

چاپ بارکد هولوگرامی نیازمند برچسب بارکد هولوگرافی خاص خودش است. همینطور نیازمند سازندگان با تجربه بارکد است. سازنده ی متبحر برچسب بارکد کمک به امنیت محصول در قبال تقلب می کند. انتخاب تولید کننده ی برچسب بارکد کار زمان بری است. همیشه پیشنهاد می شود تا درباره ی تولید کنندگان و نوع محصولات تولیدی شان تحقیق کرد. مشتریان باید درباره ی انتخاب برچسب بارکد هولوگرام دار بسیار دقت کنند. مواردی وجود دارند که مشتری به علت بارکد اشتباهی متضرر شده و نتوانسته پیگر محصولات آسیب دیده شود.روش های هولوگرافی این برچسب بسیار پیچیده است و محدودیت ندارد. به علت پیچیدگی موجود در برچسب بارکد, محصولات قابل کپی برداری نیستند و امن خواهد ماند.

انواع این بارکد ها

بارکد هولوگرامی ساده

در شکل ها و اندازه های مختلفی تولید می شود تا نیازهای تولیدکنندگان را برطرف کند.

بارکد هولوگرامی پیش چاپ شده

این بارکد هولوگرامی برای سازندگان کالا تعبیه شده است .برای محصولات مصرفی مشتری که به صورت روزانه تولید می شوند قابل استفاده هستند.

بارکد هولوگرامی محصولات

روش شناسایی محصولات از طریق بارکد هولوگرامی بسیار ساده است. بارکدها باید به محصول چسبانده شوند. بارکد باید در وضعیت قابل استفاده باشدو نیز در چرخه ی تولید باشد مانند خروج از کارخانه. انواع مختلف برچسب بارکد هولوگرام دار محصولات وجود دارد که در بازار موجود است مانند بارکدهای قابل جدا شدن. این بارکد ها را می توان بعد از خرید از محصول جدا کرد. سایر نمونه ها مانند اکو-لیبل که با طبیعت سازگاری دارند.

Hologram barcode