تکنولوژی آموزشی هولوگرام در کلاس درس

مشارکت و ایجاد انگیزه در کلاس های آموزشی از عوامل وجود کادر آموزشی در عرصه ی تعلیم است. تکنولوژی در آستانه ی ظهورکه به سرعت راه خویش را در کلاس های آموزشی باز کرد، تکنولوژی آموزشی هولوگرام است.
با توجه به اطلاعاتی که در کلاس فیزیک و یا فیلم های تخیلی به یاد آورید، هولوگرام ها تصاویر سه بعدی هستند که از اشعه های لیزری و منابع نوری تشکیل می شوند. تصاویر چند بعدی از تداخل چند اشعه بر روی یک شی حاصل می شوند.

آموزش آسان تر با تاثیر از هولوگرام ها

شرکت های تکنولوژی و استادان در جستجوی راهی هستند تا با استفاده از این تکنولوژی تصویر بسیاری از مفاهیم را در جهان واقعی یاد بگیرند. شرکت مایکروسافت برنامه ای (پنجره ی تصویری) را معرفی کرد که هنگامی که با لنزهای تصویری ادغام می شوند، صدای واقعی را تشدید می کنند و باعث می شود کاربران تصاویر و صداهای سه بعدی را به آسانی درک کنند.
گرچه تاریخ انتشار این محصول مشخص نمی باشد، اما مسئله ی جالب درباره ی لنز های تصویری این است که زندگی واقعی را به شکل تآثیرگذاری نمایش می دهد.
در عرصه ی تکنولوژی آموزشی هولوگرام سبب ایجاد شوق و شور در فرآیند آموزشی می شود و دانش آموزان را برای یادگیری بهتر ترغیب می کند.

تکنولوژی آموزشی هولوگرام در کلاس

ابزارهای تصویری تکنولوژی آموزشی هولوگرام

آموزش از راه دور

دانش آموزان با یکدیگر، استادان و کارشناسان در محیط واقعی و چهره به چهره در ارتباط با یکدیگرند. تکنولوژی تصویری ویدیو های کنفرانسی را به مرحله ی فیزیکی می رساند.

دانش تجربی

تصاویر به دانش آموزان امکان انجام آزمایش های دشوار، خطرناک و گران قیمت را در جهان واقعی می دهد.

تجربه ی تاریخ

دانش آموزان برای یافتن پاسخ سوال های خویش می توانند به بخش های تاریخی هولوگرام مراجعه کنند. سفرهای مجازی به دانش آموزان این امکان را می دهد که تصاویر را درک کنند و حقایق را بشنوند.

مانور آموزشی

مانور آموزشی به دانش آموزان این امکان را می دهد که با جهان ساختگی خویش ارتباط برقرار کنند.

آموزش از راه دور با تکنولوژی هولوگرام

طراحی سه بعدی تکنولوژی آموزشی هولوگرام

دانش آموزان در کلاس و فضاهای ساختگی با استفاده از هولوگرام طرح های سه بعدی ایجاد می کنند و آن را چاپ می کنند.

توسعه ی آموزش استادان

استادان می توانند مقاله ها و درس ها را به طور همزمان در جهان انتشار دهند.

توسعه ی مهارت ها

بعد از آزمودن مهارت ها با تکنولوژی تصویری، دانشمندان قادر خواهند بود با آنالیز کردن نتیجه ی داده ها به ایجاد نرم افزار و بهبود مهارت آموزشی بپردازند.

مهارت های آموزشی در تکنولوژی آموزشی هولوگرام

با گستراندن تکنولوژی آموزشی هولوگرام در قرن بیست ویکم، دانش آموران مهارت های لازم برای مدیریت شغل موردنظرشان را کسب می کنند.

هولوگرام سه بعدی

مقاله زیر را حتما بخوانید:


آخرین مقالات