معرفی برچسب هولوگرام

برچسب هولوگرام

برچسب هولوگرام چیست؟

برچسب هولوگرام رایج ترین و موثرترین راه برای تبلیغ و تصدیق برندهای تجاری است.ازآن جایی که این تکنولوژی در شکل برچسب است می توان آن را در هر محصول وکالایی به کار برد.استفاده از هولوگرام ها بسیار آسان (تنها با چسباندن و جداکردن )است.

 • ظاهرچشمگیر و جذاب هولوگرام های اورست مارک تجاری را در میان رقیبان متمایز می کند و در عین حال ایمن بودن از دسترس جاعلان به دور است.
 • هولوگرام ها با برچسب های چسبنده بر روی محصولات تجاری با ویژگی های نهان و آشکار ایمنی و سندیت محصول را دوبرابر می کنند.
 • کارایی بالای هولوگرام ها آن را به طور گسترده در میان صنایع مختلف رایج می کند.
 • طرح های سفارشی برچسب های هولوگرامی آن را در برابر هر گونه کلاهبرداری ایمن نگه می دارد.
 • بسیاری از اسناد و محصولات تجاری به سبب دارا بودن مشخصه ی هولوگرامی انتخاب می شوند.
 • تکنولوژی هولوگرافی منحصر به فرد ظاهر جذاب ومحافظت از محصول را با ویژگی امنیتی دوچندان می سازد.
انواع برچسب هولوگرامی

انواع برچسب هولوگرام

برچسب هولوگرام رولی

هولوگرام های قرقره ای و یا رولی شکل معمولا در کارگاه های تولیدی که در آن امکان چسباندن هولوگرام ها به صورت دستی امکان پذیر نیست ،استفاده می شود.هولوگرام هایی که به شکل قرقره تهیه می شود با شکاف حداقلی دو الی سه میلی متر در میان دو هولوگرام قرار می گیرند .این هولوگرام ها به دو صورت دستی و اتوماتیک به کار گرفته می شوند.این هولوگرام ها با ضخامت ۲۴/۳۶نیز تولید می شوند.

برچسب هولوگرام امنیتی

هولوگرام های ورقه

هولوگرام های ورقه مانند مناسب کاربردهای دستی اند .این هولوگرام ها در سایز ۶×۶تهیه می شوند.در هولوگرام های مربع و مستطیل با لبه های تیز شکافی وجود ندارداما در انواع گرد با گوشه ی گرد و دیگر اشکال سفارشی به یک شکاف ۲الی ۳میلی متری نیاز است.این هولوگرام ها در ضخامت ۲۴/۳۶میکرون تهیه می گردند .

هولوگرام های چند برشه

هولوگرام های چند برشه خود تخریب به صورت برچسب هایی هستند که در حین جداسازی به آسانی پاره می شوند .این هولوگرام ها در حین جدا سازی به تکه های کوچکتر تقسیم می شوند .این نوع هولوگرام به صورت ورقه ای ،قرقره ای ،در رنگ ها و طرح های مختلف تولید می شوند و به صورت گسترده در داروسازی ،لوازم های یدکی ،الکترونیک وتولید پارچه مورد استفاده قرار می گیرند.

هولوگرام نفوذی

درحین تلاش هایی برای جداسازی هولوگرام ها ،چسباندن آن به یک ورقه نوارشفافی در قسمت پشتی فلزی قراردارد که جداشدنی نیست.این هولوگرام در اشکال مختلف قرقره ای ،ورقه ای و هم چنین در رنگ های مختلف تهیه می شود .ضخامت این هولوگرام در حدود ۲۴/۳۶میکرون است.

هولوگرام های نیمه نفوذی

این هولوگرام ها در صورت جداسازی از صفحه تخریب می شوند.این هولوگرام ها بسیارشکننده و ترد هستند .این هولوگرام ها از هر گونه مبادله جلوگیری می کنند .در حالی که در برخی موارد پس از جداسازی هولوگرام ها قسمت های چسبناکی ازآن باقیس می مانند.عبارت های معمولی مانند “باز شده “،”باطل”،الگوهای در محل های دلخواه چاپ می شوند .این هولوگرام ها در اشکال قرقره ای و ورقه ای در رنگ های متفاوت وباضخامت ۲۴/۳۶میکرون تولید می شوند .

کاربرد برچسب های امنیتی

هولوگرام ها با اشکال متفاوت

هولوگرام ها در اشکال متفاوت مربعی ،مستطیلی،دایره ای ،بیضی ریالمربع و مستطیل با گوشه های گرد ویا اشکال سقارشی تولید می شوند. می توان ویژگی نفوذی هولوگرام را به اشکال متفاوت افزود.ضخامت این هولوگرام ۲۴/۳۶میکرون است و در اشکال قرقره ای و یا صفحه ای تولید می شود .

رنگ های متفاوت هولوگرام

هولوگرام ها در رنگ های متفاوتی مانند قرمز،سبزآبی ،مسی ،طلایی ،نقره ای و…تولید می شوندو.ویژگی غیرقابل نفوذبودن به رنگ های مختلف هولوگرام افزوده می شود.این هولوگرام در اشکال قرقره ای ویا صفحه ای با ضخامت ۲۴/۳۶میکرون تولید می شوند.

هولوگرام  تبلیغاتی

هولوگرام های تبلیغاتی به منظور افزایش فروش و تبلیغات مورد استفاده قراذ می گیرند.این نوع هولوگرام ها در نمایشگا ه ها ،یادگاری ها ،مجله ها ،بروشورها ،کارت های یادگاری ،استفاده می شوند .این هولوگرام ها در طرح دیداری و گرافیکی جالبی تولید می شوند .این هولوگرام ها در اشکال قرقره ای و صفحه ای با ضخامت ۲۴/۳۶میکرون در طرح ورنگ های متفاوت تولید می شوند .

 هولوگرام  شماره لیزری

هولوگرام های سری شماره دار محصولتان را از سایر محصولات متمایز می کند.اطلاعات متعددی همانند شماره بر روی سطوح هولوگرامی حک می شود.این هولوگرام به شکل ورقه ای ودر رنگ های مختلف تولید می شود و ضخامت آن در حدود ۲۴/۳۶میکرون است .این هولوگرام ها ویژگی غیر قابل نفوذی نیز دارد.

هولوگرام شیمیایی

هولوگرام ها با نقش های شیمیایی برای کارهای تبلیغاتی مورد استفاده قرار می گیرند .اطلاعات متعددی بر روی این صفحه ها حک می شود.این هولوگرام به شکل ورقه ای ودر رنگ های متفاوت تولید می شود .ضخامت این هولوگرام ها در حدود ۲۴/۳۶ میکرون است .این هولوگرام ها ویژگی غیرقابل نفوذی نیز دارند.

خصوصیات برچسب هولوگرام

 •  جلوگیری از کلاهبرداری
  درسال های اخیر میزان کلاهبرداری و جعل محصولات رشد چشمگیری داشته است و سازندگان محصولات تقلبی مهارت خاصی در رونوشت آن پیدا کرده اند.آن ها از استانداردهای پیشرفته ای برای رونوشت محصولات استفاده می کنند به گونه ای که تشخیص جنس تقلبی از اصل بسیار دشوار می شود.در این برهه تنها آگاه سازی مشتریان از این محصولات کافی نیست بلکه هموارسازی راه برای جلوگیری از جعل نیز اهمیت ویژه ای دارد.
 • قابلیت به روزترین برچسب های هولوگرامی
  یکی از موثرترین راه های جلوگیری از شکست های پی در پی ناشی از جعل به کار گیری به روز ترین برچسب های هولوگرامی درمحصولات است.این برچسب های هولوگرافی تاثیر لازم را در مراحل  متعدد اختراع دارد.این برچسب ها به آسانی با دستگاه های پیچیده خوانده می شوند ولی رونوشت نمی شوند.هنگامی که این نشان امنیتی در کنار سایر ابزار هویتی امنیتی استفاده می کنید،امکان رونوشت آن برای جاعلان حرفه ای غیر ممکن خواهد بود.

قوانین

 • از برچسب  هولوگرامی در طرح ساده الصاق شده به محصولات ویا در ابزارهای شماره گذاری شده استفاده کنید.اما هرگز آن را اشتباها در محصولات غیر مرتبط قرار ندهید.
 • هم چنین افزایش آگاهی در زمینه ی جلوگیری از کلاهبرداری وقانون گذاری اجباری برای تولید کنندگان به منظور جلوگیری از استفاده ی محصولات تقلبی و فاقد کد الزامی است.

فواید برچسب هولوگرام

جاعلان تنها در جستجوی برندهای نامی اند.بنابراین به موفقیت یک برند می توان از طریق شناسایی تعداد جاعلان آن دست یافت.ما از به روزترین تکنیک های هولوگرافی برای محافظت محصولات استفاده می کنیم.برچسب های هولوگرامی به طورگسترده در تمامی بخش های تجاری و صنعتی برای محافظت از برندها مورد استفاده قرار می گیرند.هولوگرام ها ابزار های نوری پراکنده ای غیرقابل کپی واسکن هستند که با استفاده از تکنولوژی های لیزری ساخته می شوند.بیش از ۹۰کشور از مشخصه های هولوگرامی به سبب امنیت بالا در وجوه مالی استفاده می کنند.برنامه های گسترده ای به منظورمحافظت از برندها و مقابله با جاعلان راه اندازی شده است.هولوگرام های تولیدی امنیت بالا و زیبای بصری چشمگیری برای مشتریان به ارمغان می آورد.این هولوگرام ها ویژگی های نوری منحصر به فردی دارد که در آن امکان هیچ گونه کپی برداری و یا اسکن وجود ندارد.

چاپ هولوگرام دو بعدی
امنیت برچسب هولوگرامی

انواع برچسب های هولوگرام

 • برچسب های هولوگرامی دو بعدی/سه بعدی
 • برچسب های هولوگرامی غیر قابل نفوذ
 • برچسب های گارانتی هولوگرامی
 • برچسب های تبلیغاتی هولوگرامی
 • برچسب های هولوگرامی چسبان
 • برچسب های هولوگرامی سفارشی

برچسب هولوگرام های دو/سه بعدی از لایه های دوبعدی چندگانه با تصاویر هولوگرامی حک شده بر روی آن برای به وجود آوردن جلوه ی سه بعدی به هولوگرام ساخته شده است.در این نوع هولوگرام  عمق بصری جالبی میان لایه ی اول و لایه های متفاوت وجود دارد.این تصاویر از خطوط باریکی تشکیل شده اند که زاویه شکست های بزرگ مشاهده می شوند.تمامی طرح و لوگوی موجود در هولوگرام های دوبعدی /سه بعدی با عمق و پارالاکس ایجاد می شوند.این برچسب ها با ارزش دهی به محصول ومحافظت از برند از جعل آن جلوگیری می کند..این برچسب های هولوگرافی با کیفیت وماندگاری بالا، تمامی نیازهای مشتریان را برطرف می کند.سفارشات هولوگرامی در ابعاد و اشکال متفاوت پذیرفته می شود.از کاربردهای این هولوگرام می توان به بخش داروسازی،آموزشی ،دولتی ،الکترونیک و اتومبیل اشاره کرد.

برچسب هولوگرام بازتابانده

این برچسب های هولوگرامی ساختاری دارند که در هنگام برداشته شدن نشان ،تصویرو یا هر گونه متنی مانند “opened”،”void”،”checkboard pattern”را به جای می گذارند.جنس این برچسب ها نوعی کاغذ ترد وچسبنده است که در هنگام جداسازی اثراتی را از خود به جای می گذارد.این نوع هولوگرام ها برای کارهای تبلیغاتی و شناسنامه ی هویتی محصولات مناسب اند.درطراحی این برچسب ها از مواد درجه یک باکیفیت وچسبنده های قوی استفاده شده است.امنیت این هولوگرام ها به گونه ای است که هر گونه تلاش برای جداسازی و آلوده سازی آن امکان پذیر نخواهد بود.علت چنین امری جدایی لایه های فوقانی هولوگرام است.برای برآورده سازی ایمنی صنعتی این هولوگرام دراشکال ،طرح ها وترکیبات رنگی متفاوتی تولید می شوند.هم چنین دراشکال قرقره ای و ورقه ای با ضخامت ۲۴/۳۶میکرون تولید می گردند.ازکاربردهای این هولوگرام می توان به بخش های داروسازی ،آموزشی ،دولتی ،الکترونیک ،اتومبیل و..اشاره کرد.

هولوگرام بازتابنده

برچسب های ضمانتی هولوگرام

ضمانت نامه عبارتی ثبت شده مرتبط با خرید و فروش محصول است.در ابتدا خریداران نشان ضمانت محصول بررسی می کنند تا از مشخصات محصول آگاه شوند.اگر محصول بدون برچسب گارانتی خریداری می کنید بدان معناست آن محصول تقلبی است و یا اینکه ضمانت نامه در تعهدات تولید کننده ی نیست.این مسأله در خرید و فروش محصولات محلی فاقد برچسب ضمانتی صدق می کند.در مواردی مشاهده شده فروشندگان نمونه ی تقلبی را جایگزین این برچسب ها کرده اند.محدوده ی گسترده ای از برچسب های ضمانتی هولوگرامی متناسب با صنایع متفاوت وبرندهای متفاوت تولید می شود.

استفاده از این برچسب ها بسیار آسان است به گونه ای که این برچسب چسبنده اند.این برچسب بر روی سطوح متفاوت با هدف امنیتی چسبانده می شوند.هرگونه تلاش به منظور جداسازی این برچسب ها بی اثر خواهد بود.این هولوگرام ها با آخرین تکنولوژی ها ی به روز طراحی می شوند.هم چنین برچسب ها در سایز ها و اشکال متفاوت با نام و لوگوی شرکت طراحی و ساخته می شوند.از کاربردهای این برچسب هولوگرامی به بخش های اتومبیل و الکترونیک می توان اشاره کرد.

برچسب هولوگرام تبلیغاتی

از برچسب های هولوگرامی تبلیغاتی در قسمت تبلیغات و فروش محصول استفاده می شود.از سایر موارد مورد استفاده این برچسب ها به نمایشگاه ها،یادگاری ها ،هدایا ،جلد مجلات ،بروشورها و کارت های ویزیت اشاره کرد.هولوگرام های تبلیغاتی جلوه ی بصری و گرافیکی بسیار زیبایی دارند به گونه ای که متناسب اهداف تبلیغاتی هستند.این هولوگرام ها به صورت چاپ تمام رنگی ، پیش زمینه ی هولوگرافی بازتابی متالیک و با کیفیت عالی ارائه می شود.برای محافظت و دوام بیش تر این کارت ها یک لایه ی محافظتی اضافی بر روی هولوگرام افزوده شده است .هولوگرام های تبلیغاتی یک نمونه ی بدیع و ابتکاری اند.تکنولوژی لیزرسک از به روزترین متدهای توزیع برای هولوگرام های تبلیغاتی استفاده کرده است .هم چنین این هولوگرام ها در اشکال متعدد ورقه ای و رولی به ضخامت ۲۴/۳۶میکرون تهیه می شوند.از کاربردهای این هولوگرام به بخش های دریانوردی ،تاسیسات و لوله کشی ها اشاره کرد.

برچسب هولوگرام چسبان

در برچسب های چسبنده ی هولوگرامی نوار هولوگرام به برچسب برای حفظ امنیت بیش تر چسبانده می شود.هم چنین این برچسب ها با نوشتارهای امنیتی uv و سری شماره گذاری یکپارچه می شوند.از این برچسب ها در نمونه کارهای تبلیغاتی نیز استفاده می شود.این برچسب ها به سبب اینکه از نوار پلی استر تشکیل شده اند در تمامی محصولات با ضخامت های متعدد ۲۳،۳۶و۵۰ میکرون وبا رنگ های سیلور،طلایی و سایر رنگ ها بنا بر سفارش مورد استفاده قرار می گیرند.این برچسب به شکل توپی و یا برش داده شده توزیع می شوند.با تلاش کارشناس بر چسب های هولوگرامی چسبنده در قیمت های رقابتی تولید می شوند.این برچسب ها در سایزها و ابعاد متفاوت متناسب با بسته بندی ها ،اسناد و محصولات تولید می شوند.از کاربردهای این هولوگرام به بخش های داروسازی ،دریانوردی،آموزشی ،دولتی ،الکترونیک و اتومبیل می توان اشاره کرد.


دیدگاه‌ها
پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.1

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.