ساخت هولوگرام امنیتی

تولید انبوه و ساخت هولوگرام امنیتی شامل زنجیره ای از فرآیندها می شود. برخی از رویکردها همانند ابداع، شکل دهی الکتریکی و برجسته سازی در هولوگرافی پایه به شمار می آیند. آن ها تولید هولوگرافی را از فرآیند چاپ استاندارد متمایز می سازند. سپس مرحله ی بعد شامل عملیات های انتقالی می شود.

روکش چسبناک، اهن بری، بازپیچی کردن، برش کاری کردن. تولید کنندگان بسته به تولید نهایی تکنیک های چاپی را به کار می گیرند. این تکنیک ها شامل مهر کاری کردن، لایه کشی کردن، شماره گذاری کردن و در نهایت جان بخشی است.


اولین گام ساخت هولوگرام امنیتی

اولین گام در ساخت هولوگرام امنیتی ساخت تصویر هولوگرامی است که نسخه ی هولوگرامی نامیده می شود. این فرآیند به ابزار نوری خاصی نیاز دارد که در آن تصویر اصلی با صفحه ی مقاوم در برابر نور بر سطح شیشه ای ثبت می شود. با گسترش شید بند هولوگرام اصلی حاصل می شود.

تکنیک های متفاوت با نام های متفاوت برای ساخت هولوگرام امنیتی اصلی موجود است: هولوگرام های دوبعدی/سه بعدی، ماتریس نقطه ای، e-beam ولیدوگرام.

علیرغم نتیجه ی مطلوب و امنیت بالای هولوگرام ها، تمامی انواع هولوگرام های اصلی نقطه ی اوج و سراشیبی هایی بر سطح صفحه دارند. هدف و گام بعدی در فرآیند تولید انتقال صفحات هولوگرافی به ابزار های فلزی که لایی های هولوگرافی نامیده می شود و افزایش تعداد تصویر در حجم انبوه است.

 هولوگرام امنیتی

ابزارهای ساخت هولوگرام امنیتی

  • انتقال هولوگرام اصلی از صفحه ی مقاوم در برابر نور به نیکل
  • تکثیر یک تصویر واحد از نیکل به صفحه ی پلاستیکی
  • انتقال تصویر های متعدد از پلاستیک به نیکل
    • این فرآیند لایی اصلی نامیده می شود

بعد از اینکه لایی اصلی به عنوان یک نمونه ی اصلی برای بازسازی لایی کاری ها به کار گرفته شد از شکل دهی الکتریکی استفاده کنید.

شکل دهی الکتریکی فرآیند رونوشت از تصویر هولوگرافی است. این فرآیند به مضمونی است که تصویر از صفحه ی مقاوم در برابر نور، پلاستیک و یا آهن انتقال می دهد و یا اینکه از یک قطعه ی فلزی به قطعه ی دیگر رونوشت می کند، بستگی دارد.
ترکیب مجدد فرآیندی است که در آن تصویر واحد از نسخه ی اصلی ترکیب می گردد. نتیجه ی چنین عملی صفحات پلاستیکی هولوگرافی بزرگ است که در شبکه های به ابعاد بزرگتر از ۱۲×۱۲برجسته شده اند.
شکل دهی الکتریکی و ترکیب مجدد فرآیند چاپ را برای تولید انبوه هولوگرام ها فراهم می کند. از لایی ها به عنوانی ابزاری برای برجسته کاری مورد استفاده قرار می گیرد.

 ساخت هولوگرام امنیتی

فرآیند برجسته کاری هولوگرام

از مدل باریک نیکل برای چسباندن الگو از قطعه ی لایی به فویل پلاستیکی استفاده می شود. این فرآیند برجسته کاری هولوگرام نامیده می شود. الگوی برجسته شده در درون فویل با لایه ی آلومینیومی و یا هر گونه فلز دیگر همچون طلا یا کروم بسیار باریک انکساری که هولوگرام پراکنشی را به درون هولوگرام انکساری انتقال می دهد، پوشش می دهد.

علیرغم باریک بودن این لایه های فلزی چنین هولوگرام های برجسته کاری شده کدر هستند. با به کار گیری لایه های فوق انکساری همانند لایه های فلز کاری شده هولوگرام های نیمه شفاف حاصل می شوند.

فویل برجسته

فویل های برجسته شده بسته به محصول نهایی بعد از برجسته کاری تعدادی مرحله ی اضافی را می گذرانند :
لایه گذاری، قالب گیری، پوشش دهی چسبناک، آهن بری وبازپیچی کردن.

هولوگرام ها به صورت یک پوشش چسبناک در محصول، لایه ای باریک بر روی یک نوار است و یا اینکه کل محصول را می پوشانند، به کار برده می شوند.
خاتمه چاپگرها برای افزایش امنیت محصول از فرآیندهای پیچیده ی متفاوتی همانند شماره گذاری، استامپ گذاری، لایی گذاری استفاده می کنند.


آخرین مقالات
دیدگاه‌ها
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.