هولوگرام استاندارد هولوگرام هایی هستند که با استفاده از تصاویر خنثی انجام ...
دی ۴, ۱۳۹۶
تولید انبوه و ساخت هولوگرام امنیتی شامل زنجیره ای از فرآیندها می شود.برخی از رویکردها همانند ابداع،شکل دهی الکتریکی و برجسته سازی در هولوگرافی پایه به شمار می ...
آذر ۲۵, ۱۳۹۶
تکنولوژی های هولوگرام تازه ابداع شده در اسکاتلند با تغییر دنیای تبلیغات و با به کار گیری ابتکاری جدید هولوگرام های باکیفیت و با سایز بزرگ را تولید می کند ...
آذر ۲۰, ۱۳۹۶
این نوع چاپگر فوق العاده سریع سه بعدی توسط هولوگرام طراحی شده است .این چاپگر هولوگرامی طوری است که میتواند اشیاء جامد را خیلی سریع چاپ کرده و نیز میتواند نوع خاصی ...
آذر ۱۴, ۱۳۹۶
 هولوگرام هولوگرام های برجسته به منظور تولید انبوه هولوگرام برای کاربردهای امنیتی مانند تصویر عقاب بر روی کارت های ویزا یک الگوی تداخلی دو بعدی درون یک فویل ...
آبان ۱۴, ۱۳۹۶
قواعد و کاربرد هولوگرافی هولوگرافی دامنه ی وسیع تری از آن دارد که اکثر افراد به آن می اندیشند .ثبت و نمایش تصاویر تنها بخش کوچکی از آن به شمار می آید .اجزای نوری ...
آبان ۱۰, ۱۳۹۶
هولوگرام ها کاربرد های مختلفی در زندگی دارند ما در این مقاله به بخشی از کاربرد هولوگرام ها خواهیم پرداخت و اطلاعاتی را ارائه خواهیم ...
آبان ۷, ۱۳۹۶
اولین هولوگرام در حدود پنجاه سال گذشته ساخته شده است .نقطه ی اوج هولوگرام ها را می توان نتیجه ی بررسی تیم های تحقیقاتی متفاوت دانست ...
مهر ۱۷, ۱۳۹۶
هولوگرام تصویری است که در یک شیء دو یا سه بعدی از الگوهای تداخل ثبت شده و زمانی تشکیل میشود که نقطه ی منشأ نور (پرتو تداخل گر) از یک طول موج ثابت با نوری حاصل از طول موج ...
مهر ۱۰, ۱۳۹۶