ذخیره داده های هولوگرافی با ثبت عکس های داده درون رسانگر عمل می کنند. روند ذخیره ی اطلاعات با شکست امواج لیزری به دو قسمت آغاز می ...
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۷
عناصر نوری هولوگرافی دیگر زمینه هایی هستند که انجمن بین المللی ساخت هولوگرام ها افزایش فعالیت آنها را در بازار هولوگرام پیش بینی کرده ...
فروردین ۲۷, ۱۳۹۷
از تکنیک های هولوگرافی برای محافظت محصولات استفاده می کنیم.برچسب های هولوگرامی در تمامی بخش های تجاری و صنعتی برای محافظت از برندها استفاده می ...
بهمن ۳۰, ۱۳۹۶
انواع برچسب های هولوگرامی رایج ترین و موثرترین راه برای تبلیغ و تصدیق برندهای تجاری است.ازآن جایی که این تکنولوژی در شکل برچسب است می توان ...
بهمن ۱۶, ۱۳۹۶
هولوگرافی کامپیوتری مجموعه هولوگرام ها و تکنولوژی پنجره های دیداری see realاجزای اصلی نمایش های سه بعدی کامپیوتری رنگی با قدرت تجزیه ی بالا ...
بهمن ۱۰, ۱۳۹۶
تکنولوژی شگفت انگیز و کاربرد هولوگرافی سه بعدی در دانشگاه های غربی با هدف مشارکت دانش آموزان در فرآیندهای آموزشی چند جانبه پایه ریزی شده ...
بهمن ۷, ۱۳۹۶
تولید و چاپ برچسب امنیتی هولوگرام کاهش دغدغه های تولید کنندگان یا وارد کنندگان محصولات از جعل شدن کالاهایشان می باشد . برچسب امنیتی روش هایی مطمئن جهت گارانتی محصول ...
دی ۳۰, ۱۳۹۶
آیا زندگی ما در یک هولوگرام دو بعدی جریان است ؟دانشمندان به دنبال پاسخ به این سوال می باشند. در این مقاله درباره این موضوع به تفضیل توضیح داده شده ...
دی ۱۳, ۱۳۹۶
هولوگرام استاندارد هولوگرام هایی هستند که با استفاده از تصاویر خنثی انجام ...
دی ۴, ۱۳۹۶
تولید انبوه و ساخت هولوگرام امنیتی شامل زنجیره ای از فرآیندها می شود.برخی از رویکردها همانند ابداع،شکل دهی الکتریکی و برجسته سازی در هولوگرافی پایه به شمار می ...
آذر ۲۵, ۱۳۹۶