عملكرد كارت هاي هوشمند

عملكرد كارت هاي هوشمند

امروزه كارت هاي هوشمند كاربرد بسياري در زندگي روزمره دارند و توليد كنندگان در صدد بهبود و پيش رفت هرچه بيشتر تكنولوژي اين كارت ها هستند. به طور كلي كارت هاي هوشمند از پلي كربنات (PC) و يا پلي وينيل كلرايد (PVC) كه با توجه به كاربرد و طول عمر آن انتخاب مي شوند و IC...