انواع کد های یک بعدی

انواع کد های یک بعدی کدها ساده ترین سیستم ذخیره سازی و ارائه ی اطلاعات به صورت دیجیتال هستند که توسط ماشین ها و اسکنر های اپتیکی، قابل خواندن هستند.

اشتراک گذاری