کاربردهای هولوگرام در پزشکی و دندانپزشکی

کاربرد هولوگرام در پزشکی تکنیکهای هولوگرام در پزشکی به شکل گسترده ای با موفقیت برای مطالعه ی بخشهای مختلف بدن انسان شامل قرنیه،حرکت دندان،غشاء پرده ی صماخ،حلزونی گوش،استخوان گیجگاهی،مفصل، استخوانها

اشتراک گذاری