هولوگرام قابل رهگیری

هولوگرام قابل رهگیری

هولوگرام ها را با استفاده از شماره سریال و کد های دو بعدی، می توان، پیگیری و رهگیری کرد. در رابطه با ویژگی های اطلاعات متغیر و کد های دو بعدی اینجا بخوانید. *** نمونه ها متعلق به شرکت بعدنگار ایرانیان(ایران هولوگرام) می باشد.      ...
اطلاعات متغیر – Variable Data

اطلاعات متغیر – Variable Data

اطلاعات متغیر شامل شماره سریال ها و انواع کد ها هستند که به منظور رهگیری و بالا رفتن ضریب امنیتی اسناد، به آن ها اضافه می شوند. گرچه خود هولوگرام یک المان امنیتی محسوب می شود ولی استفاده از اطلاعات متغیر به بالارفتن ایمنی آن و رهگیری آن کمک به سزایی می کند. اطلاعات...