كارت هوشمند – قسمت سوم (مولتاس)

پلت فرم MULTOS )Multi-application Oparation System)، سيستم عامل كارت هاي هوشمند را توسط كنسرسيوم مولتاس كنترل مي كند و مديريت كارت و سيستم شخصي سازي آن را برعهده دارد. هدف مولتاس

اشتراک گذاری
عملكرد كارت هاي هوشمند

امروزه كارت هاي هوشمند كاربرد بسياري در زندگي روزمره دارند و توليد كنندگان در صدد بهبود و پيش رفت هرچه بيشتر تكنولوژي اين كارت ها هستند. به طور كلي كارت

اشتراک گذاری