رایج ترین اصطلاحات در توصیف هولوگرام

 رایج ترین اصطلاحات در توصیف هولوگرام قالبگیری(casting) – یک روش منبت که به موجب آن یک فیلم از رزین نرم برای یک شیم نیکل به کار برده می شود سپس در معرض نور ماوراء باعث سخت شدن رزین از طریق ارتباط مستقیم می شود. این فیلم رزین در حال حاضر می تواند حذف شود و یک...