انواع فرایند طلاکوب (foil Stamp) – بخش اول

قبل از هر چیزی باید در نظر داشت که اصطلاح طلاکوب به این خاطر به فویل استمپ تلقی می شود که  گذشته از ورق طلا برای این منظور استفاده می

اشتراک گذاری