برچسب های صنعتی

آشنایی با برچسب های صنعتی برچسب های صنعتی به برچسب هایی گفته می شود که کاربر انتظار عملکردی ویژه را از برچسب داشته باشد به عنوان مثال چسبندگی متفاوت ( کم یا زیاد ) – مقاومت در برابر دما – سختی برچسب – انعطاف پذیری – مقاوت در برابر حلالها ومایعات شیمیایی و یا هر ویژگی...