فویل هولوگرام

فویل هولوگرام

فویل هولوگرام با ویژگیهای خاص  این گونه فویل ها عبارتند از فویل هولوگرام با ویژگیهای خاص جهت مصارف ویژه : – فویل های ضد سرقت با چاپ یو وی – فویل های ضد سرقت شفاف با حالت خراب شوندگی فرم دار و ساده – فویل های ضد سرقت نیم شفاف با حالت خراب شوندگی فرم...