فناوری هولوگرام سه بعدی

فناوری هولوگرام سه بعدی تحولات سریع در فناوری ارتباطات اطلاعاتی تکنولوژی (ICT) تغییرات زیادی در بسیاری از زمینه های زندگی ایجاد کرده است. موسسات آموزشی همراه با کسب و کار در دنیای شرکت ها سریعا از خدمات فناوری از طریق ادغام فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش،...