رایج ترین اصطلاحات در توصیف هولوگرام

 رایج ترین اصطلاحات در توصیف هولوگرام قالبگیری(casting) – یک روش منبت که به موجب آن یک فیلم از رزین نرم برای یک شیم نیکل به کار برده می شود سپس

اشتراک گذاری
انواع فرایند طلاکوب (foil Stamp) – بخش دوم

در بخش اول به طبقه بندی ساختاری سیستم های طلاکوب  (روتاری و تخت) پرداختیم. و در این بحث با انواع الصاق آن (سرد و گرم) ادامه می دهیم. طلاکوب سرد

اشتراک گذاری