سیر تحول هولوگرافی

سیر تحول هولوگرافی در سال ۱۹۴۷ دنیس گابور دانشمند انگلیسی هولوگرافی را پیش‌بینی و پیشگویی کرد، ولی نتوانست این امر را به طور عملی به نمایش در آورد. این کار

اشتراک گذاری