سوپر هولوگرام

سوپرهولوگرام چیست؟ سوپرهولوگرام ماتریسی است که باعث خلق هر چیزی در کیهان ما شده است و حداقل همه ذرات زیر هسته ای را شامل می شود که همه حالات تنظیمات ممکن

اشتراک گذاری