نمایش هولوگرام از طریق موبایل

نمایش هولوگرام از طریق موبایل در لیستی از مواردی که می تواند نزدیک بودن آینده را نشان دهد، هولوگرام هایی است که امروزه بر روی وسایل و اشیای مختلفی همچون

اشتراک گذاری