ساخت هولوگرام به روش دستی‌

ساخت هولوگرام به روش دستی‌ بعد از اختراع لیزر انواع هولوگرام‌ ها می‌توانست ساخته شود. اولین هولوگرام‌ها که با نور لیزر قابل رویت بود، هولوگرام‌ هایTransmission (شفاف) نام داشتند. در سال

اشتراک گذاری