انواع فرایند طلاکوب (foil Stamp) – بخش دوم

در بخش اول به طبقه بندی ساختاری سیستم های طلاکوب  (روتاری و تخت) پرداختیم. و در این بحث با انواع الصاق آن (سرد و گرم) ادامه می دهیم. طلاکوب سرد

اشتراک گذاری
انواع فرایند طلاکوب (foil Stamp) – بخش اول

قبل از هر چیزی باید در نظر داشت که اصطلاح طلاکوب به این خاطر به فویل استمپ تلقی می شود که  گذشته از ورق طلا برای این منظور استفاده می

اشتراک گذاری