انواع فرایند طلاکوب (foil Stamp) – بخش دوم

انواع فرایند طلاکوب (foil Stamp) – بخش دوم

در بخش اول به طبقه بندی ساختاری سیستم های طلاکوب  (روتاری و تخت) پرداختیم. و در این بحث با انواع الصاق آن (سرد و گرم) ادامه می دهیم. طلاکوب سرد را نمی توان روی سطوح بدون پوشش (Coat) استفاده کرد چرا که چسب فویل توسط بستر مورد نظر جذب می شود. برای حل این مشکل می توان یک...
انواع فرایند طلاکوب (foil Stamp) – بخش اول

انواع فرایند طلاکوب (foil Stamp) – بخش اول

قبل از هر چیزی باید در نظر داشت که اصطلاح طلاکوب به این خاطر به فویل استمپ تلقی می شود که  گذشته از ورق طلا برای این منظور استفاده می شده است ولی امروزه از انواع فویل های متالایز یا پیگمنتی در این تکنیک استفاده می شود که می توانند رنگ ها (طلایی، نقره ای، مسی، قرمز،آبی...