انواع فرایند طلاکوب (foil Stamp) – بخش دوم

در بخش اول به طبقه بندی ساختاری سیستم های طلاکوب  (روتاری و تخت) پرداختیم. و در این بحث با انواع الصاق آن (سرد و گرم) ادامه می دهیم. طلاکوب سرد

اشتراک گذاری