مراحل سفارش هولوگرام

مراحل سفارش هولوگرام مدارک مورد نیاز برای سفارش هولوگرام   مشتریان حقوقی ۱- فتوکپی روزنامه رسمی آگهی تاسیس و آخرین تغییرات جهت معرفی صاحب یا صاحبان امضا و آدرس برای شرکت

اشتراک گذاری