چاپ لنتی کولار (lenticular)

چاپ لنتی کولار چیست؟ چاپ لنتی کولار تکنولوژی است که از یک پلاستیک یا فیلتر لنتی کولار(عدسی وار) برای نمایش دادن عمق تصویر است که این تصویر می تواند پرسپکتیو

اشتراک گذاری