*** نمونه ها متعلق به شرکت بعدنگار ایرانیان (ایران هولوگرام) می باشد.

اشتراک گذاری
هولوگرام ضد سرقت

هولوگرام ضد سرقت ویژگی هولوگرام ضد سرقت غیر قابل انتقال بودن آن است و از آنجائی که تلاش برای برداشتن آن از روی سطح چسبانده شده تقریبا” غیر ممکن بوده و

اشتراک گذاری