تقسیم بندی هولوگرام

تقسیم بندی هولوگرام   نوار هولوگرام این نوارها بمنظور محافظت از جعبه کارتن ویا هربسته دیگری که نیاز به محافظت در سطح بالایی داشته باشند مورد استفاده قرار میگیرند که

اشتراک گذاری