دسته بندی ابزار های تکنولوژیNFC

دسته بندی ابزار های تکنولوژیNFC

همان طور که پیش تر اشاره شد، تکنولوژی NFC دارای سه جزء اصلی است: – تگNFC – قرائت گر NFC – موبایل با قابلیت NFC NFC به صورت حسی کار می کند. 2ابزار NFC بلافاصله در هنگام لمس یک دیگر، ارتباط برقرار می کنند. عمل سادهTouching (لمس دو ابزار برای برقراری...