پروژکتورهای هولوگرافی

پروژکتورهای هولوگرافی چگونه کار میکند؟ پروژکتورهای هولوگرافی به جای استفاده از تصاویر گرافیکی از هولوگرام برای ایجاد تصاویر استفاده میکنند . این پروژکتورها ،نورهای سفید مخصوصی را می تابانند و یا از نور لیزر استفاده میکنند . نور تولید شده یک تصویر دو یا سه بعدی نورانی...