هولوگرام تجاری

هولوگرام تجاری

ویژگی های هولوگرام تجاری پیش تر در رابطه با هولوگرام ها و سطوح امنیتی متفاوت آن ها مطالبی را منتشر شده است. همان طور که ذکر شد، هولوگرام ها از لحاظ امنیتی، دارای سطوح تجاری، نیمه امنیتی و امنیتی هستند. هولوگرام های تجاری که پایین ترین سطح امنیت و هزینه را دارند را می...