برچسب VOID

برچسب VOID

برچسب VOID   برچسب VOID در بحث گارانتی استفاده دارند از نظر کشیدگی مقاومت بالا و حرارتی تا ۸۰ درجه سانتیگراد را تحمل میکنند و در چند نوع میباشد.   انواع برچسب VOID زرد : این نوع برچسب علاوه بر اینکه کلمه Void روی محصول باقی میماند ، مقداری از لیبل نیز به صورت لایه ،...