برچسب های NT

آشنایی با برچسب های NT این نوع برچسب ها بر خلاف هولوگرام که معمولا به دلایل اقتصادی و قیمت ابعاد و سایز کوچکی دارند قابلیت استفاده در سایزهای مختلف وحتی ابعادی بزرگتر از هولوگرام ها را دارا هستند.مزیت استفاده ازابعاد بزرگتر قدرت چسبندگی بیشتر جهت بسته بندی و پلمپ کردن...