آشنایی با برچسب خود چسب

آشنایی با برچسب خود چسب

معرفی برچسب خود چسب به طور کلی، برچسب خود چسب را می توان برای انواع مختلفی از جعبه های کارتونی برای کاربردهای گسترده مورد استفاده قرار داد. برای اینکه از کاربرد این نوع برچسب ها مطمئن شویم باید در مورد عمر این برچسب و  هولوگرام نیز اطلاعات کافی داشته باشیم. همانطور که...