لیزر های هولوگرافی

لیزرهای هولوگرافی برای ثبت تصویر سه بعدی واضح و دقیق در علم هولوگرافی، به منبع نوری احتیاج داریم که دارای پیوستگی و انسجام لازم باشد و در عین حال، ویژگی

اشتراک گذاری