كارت هوشمند – قسمت سوم (مولتاس)

پلت فرم MULTOS )Multi-application Oparation System)، سيستم عامل كارت هاي هوشمند را توسط كنسرسيوم مولتاس كنترل مي كند و مديريت كارت و سيستم شخصي سازي آن را برعهده دارد. هدف مولتاس

اشتراک گذاری
الگوي امنيتي گيلوش – Guilloche Pattern

الگوهاي گيلوش، الگوهاي دكوراتيو و تزئيني هستند كه شامل تكرار بافت خيلي دقيق و عالي خطوط است كه عموما دايره وار و بيضي شكل هستند. اين الگو ها داراي ساختار

اشتراک گذاری
كارت ها هوشمند – قسمت دوم (جاوا كارت)

سيستم عامل جاوا كارت – JavaCard OS رويكرد ديگر سيستم عامل هاي كارت هاي هوشمند، پلت فرم باز جاواكارت است. اپليكيشن هاي (اپلت ها) جاوا كارت زير مجموعه زبان برنامه

اشتراک گذاری
عملكرد كارت هاي هوشمند

امروزه كارت هاي هوشمند كاربرد بسياري در زندگي روزمره دارند و توليد كنندگان در صدد بهبود و پيش رفت هرچه بيشتر تكنولوژي اين كارت ها هستند. به طور كلي كارت

اشتراک گذاری