رنگ عنصر مهم طراحی است و شخصیت یک سازمان با این مدیا ارائه می شود. در اسناد امنیتی، رنگ را می توان به عنوان یک المان کاربردی برای ایجاد امنیت

اشتراک گذاری
طراحی امنیتی سی-ترو (See-Through)

تصاویر see-through (سی-ترو)  بیشتر در اوراق امنیتی بهادار و اسکناس ها دیده می شود. در این تکنیک، بخشی از طرح روی کار  و بخشی دیگر پشت کار چاپ می شود.

اشتراک گذاری

اسناد دارای کاربرد متفاوتی هستند و با توجه به نحوه مصرفی آن، طول عمر متفاوتی دارند.هر سند طبق اعتباری که دارد، دارای استاندارد های سازمانی، کشوری و یا بین المللی

اشتراک گذاری
برجسته سازی امنیتی – Embossing

برجسته سازی یکی از جلوه های امنیتی آشکار است که جلوه ی بصری جذابی دارد. عملیات Embossing انواع مختلفی دارد. میتوان آن را به صورت دستی روی انواع گواهی نامه

اشتراک گذاری

گرافیک یک سند چه از لحاظ بصری و چه از نظر امنیتی، در این مرحله ایجاد می شود. طراحی ها به گونه هستند که بازتولید غیرممکن و پیچیده ای دارند

اشتراک گذاری