كارت ها هوشمند – قسمت دوم (جاوا كارت)

سيستم عامل جاوا كارت – JavaCard OS رويكرد ديگر سيستم عامل هاي كارت هاي هوشمند، پلت فرم باز جاواكارت است. اپليكيشن هاي (اپلت ها) جاوا كارت زير مجموعه زبان برنامه

اشتراک گذاری
عملكرد كارت هاي هوشمند

امروزه كارت هاي هوشمند كاربرد بسياري در زندگي روزمره دارند و توليد كنندگان در صدد بهبود و پيش رفت هرچه بيشتر تكنولوژي اين كارت ها هستند. به طور كلي كارت

اشتراک گذاری