چرا هولوگرام؟

برای ایجاد هولوگرام عوامل متعدد با پیچیدگی های منحصر به فردی شامل طراحی امنیتی با بکار گیری نرم افزارهای ویژه و بسیار گران قیمت با استفاده از نیروهای متخصص، شرایط

اشتراک گذاری
طراحی امنیتی سی-ترو (See-Through)

تصاویر see-through (سی-ترو)  بیشتر در اوراق امنیتی بهادار و اسکناس ها دیده می شود. در این تکنیک، بخشی از طرح روی کار  و بخشی دیگر پشت کار چاپ می شود.

اشتراک گذاری
تمبر امنیتی

تمبرها قطعه کاغذ کوچک و بهاداری هستند که در شکل های متفاوت چاپ و تولید می شوند که می توانند در اسناد بهادار و امنیتی طبقه بندی شوند. تمبر و

اشتراک گذاری