چاپ آنتن های RFID

چاپ آنتن های RFID

همان طور که در مقالات گذشته به بحث RFID پرداخته شد، آنتن مهم ترین قسمت یک لیبل RFID می باشد. ماهیت یک لیبل فرکانس رادیویی وابسته به آنتن آن می باشد و نحوه عملکرد آن (فعال/غیرفعال) بودن آن را تعیین می کند. آنتن ها را می توان به دو صورت روی لیبل اعمال کرد: –...

تكنولوژي RFID چيست؟

RFID – Radio Frequency Identification تكنولوژي RFID  كاربرد بسياري در زمينه هاي مختلف مثل رهگيري، رديابي، زمان بندي و… دارد. كه با توجه به نياز، مناسب ترين نوع آن مشخص مي شود. براي انتخاب RFID متناسب با كسب و كار و تجارت خود، دانستن اصول ابتدايي RFIDها،...