چگونگی ساخت هولوگرام انتقالی وسیع

هولوگرام

ساخت یک هولوگرام انتقالی به همان سادگی ساخت هولوگرام انعکاسی است.تنها تفاوتی که واقعاً وجود دارد در تنظیمات اولیه ی موقعیت لیزر،صفحه ی فیلم و شئ است.

هولوگرام انتقالی مزایای بسیاری را در مقایسه با هولوگرام انعکاسی ارائه میدهد.برای مثال:

(۱)شئ یا صحنه میتواند خیلی بزرگتر از صفحه ی هولوگرافی باشد.

(۲)وقتی با لیزر دیود روشن شود،تصویر مجازی کلی،تیز(sharp)است.

(۳)تصویر واقعی میتواند روی یک صفحه نمایش با استفاده از لیزر اشاره گر انداخته شود.

(۴) در مقابل لرزش در طول ثبت تحمل آن بالاتر است،در نتیجه فیلم میتواند به جای صفحات گران،مورد استفاده قرار گیرد.

(۵)دو یا چند کانال از تصاویر مستقل میتواند روی یک فیلم یا صفحه،ثبت شود.برای مثال،بعد از اولین تابش،فیل یا صفحه را برگردانید و دوباره شئ دیگری را  تابش دهید.هر تابش باید یک نیمه از دورهی کل تابش را شامل شود.

یک سیستم “جعبه ی شنی” (sandbox)برای ثبت یک هولوگرام انتقالی وسیع روی یک نوار از فیلم با ابعاد تقریبی ۴*۵  اینچ تنظیم میشود.قیلم،Slavich PFG-01 است(که باید با JD-2 یا JD-3 پردازش شود)و میتواند بریده شود(البته در یک اتاق تاریک)به اندازه های کوچکتر و با استفاده از برش یا کاتر کاغذ،تبدیل شود.شخص همچنین میتواند از یک صفحه ی هولوگرافیک استفاده کند.PFG-01 و PFG-03 هر دو هولوگرام های بزرگ را میسازند ولی PFG-01 به طور خاص برای هولوگرام انتقالی مناسب است.

فیلم بین دو صفح هی شیشه ای بزرگتر گیره میشود و در شن فرو میرود.یک طرف از پرتوی منتشر شده به عنوان پرتوی مرجع عمل میکند و باقی آن،شئ را روشن میکند.چون هوا درون صفحات شیشها ی حبس شده است و به تدریج ناپدید میشود،ساندویچ فیلم بیش از چندین دقیقه دارای حرکت خواهد بود.توصیه میشود که هوا را با فشار دادن ساندویچ بین دو سطح صاف،خارج شود.به طور جایگزین،ساندویچ را در موقعیت خود قرار دهید و ۵ تا ۱۰ قبل از تابش دقیقه صبر کنید.فیلم را بپوشانید و از برخورد نورهای سرگردان به آن در طی این مدت جلوگیری کنید.

زمان تابش تقریباً ۳۰ تا ۶۰ ثانیه است(PFG-01).سازوکار پردازش برای فیلم با استفاده از JD-2,3 با دستورالعملی که همراه کیتها می آید،مطابقت دارد.

 

هولوگرام

 

از clipboard سفید استفاده کنید

کلیپبرد سفید در پشت شئ قرار میگیرد و برای مشاهده ی سایه(silhouette)است تا تضمین دهد که شئ تا جای ممکن روشن میشود.یا فرض این که این کلیپبرد،غیر شفاف است،شما میتوانید از آن با جابه جا کردن به موقعیتی در بین لیزر و شئ،به عنوان حائل استفاده کنید.

 

چگونگی آماده سازی لیزر

مطمئن شوید که لیزر برای حداقل ۵ دقیقه گرم شده است،قبل از هر تابشی در هولوگرام.هر گونه اختلال(disturbance)در لیزر را به حداقل برسانید(آن را لمس نکنید و حتی اجازه ندهید جریان هوا از آن عبور کند)چون این باعث میشود که به خروجی خدشه وارد شود.

 

چگونگی مشاهده  تصویر در هولوگرام تکمیل شده

برای بازدید از هولوگرام،شما باید مطمئن شوید که از منبع نور درست در زاویهای مناسب استفاده میکنید.برای جزئیات بیشتر مقالهی “چگونه اولین هولوگرام خود را بازدید کنیم”را بخوانید.

 

تنظیم کردن یک آزمایشگاه کلاسی ساده

وقتی میخواهید آزمایشگاه مدرسه را برای چندین دانش آموز تنظیم کنید،ممکن است چندی از ملاحظات عملی را به حساب بیاورید:مانند این که چگونه خط اجتماع(assembly line)را برای دانش آموزان تنظیم کنید که هولوگرام خود را تابش و گسترش دهند.

 

نتیجه گیری

ما سادهترین و ارزانترین روشهای ساخت هولوگرام را ارائه کردیم.این بخش از پروژه میتواند به عنوان هنر،مهارت یا علم و تکنولوژی در مدارس ابتدایی انگاشته شود،قبل از این که دانشآ موزان تصمیم به تصدی شغلی گرفته باشند.وقتی که به آن علاقه مند شدند،دانش آموزان برای فهم اصول بنیادی در مورد نور و فوتونیک مانند:انعکاس،تداخل،انکسار،قطبی سازی،چسبندگی و تفرق مورد آموزش قرار میگیرند.

 

طراحی هولوگرام 
برچسب امنیتی

در ارتباط باشید

آدرس: تهران - بلوار میرداماد - خیابان شهید امیرسهیل تبریزیان - کوچه نامی پلاک 10

021-26405905-8

info@hologramiranian.com

درخواست مشاوره

11 + 9 =