بلاگ

۱۳۹۵-۰۹-۲۳

برچسب های مقاوم در برابر زایلن

برچسب های مقاوم در برابر زایلن برای پردازش بافت ها بخش سیتوژنتیک بنیاد بزرگ NHS بر روی برچسب هایی کار می کند  که می‌تواند شرایط مختلف […]
۱۳۹۵-۰۹-۱۷
خدمات چاپ کوپن های هدیه

خدمات چاپ کوپن های هدیه

خدمات چاپ کوپن های هدیه یکی از بزرگترین چالش هایی که صاحبان کسب وکارهای امروزی با آن مواجه هستند؛ تعداد رقبایی است که هر روز در […]
۱۳۹۵-۰۹-۰۷
چاپ کوپن

آغاز کسب و کار با چاپ کوپن

کسب وکار خود را با چاپ کوپن آغاز کنید آغاز یک کسب وکار جدید ممکن است ماه ها طول بکشد. این فرایند برای بیشتر افراد بسیار […]
۱۳۹۵-۰۸-۲۲
برچسب ای هولوگرامی

۵ کاربرد برچسب های هولوگرامی

 کاربردهای برچسب های هولوگرامی اصلا مهم نیست در چه صنعتی مشغول به کار هستید، برچسب های هولوگرامی به شما کمک می کند تصویر سازمان یا برند […]