بلاگ

۱۳۹۵-۰۷-۰۵

برچسب های مواد غذایی

برچسب مواد غذایی و تاثیر آن بر روی فروش در سال های گذشته و در بازارهای سنتی باید فروشنده ای در محل حضور داشت و آیتم […]
۱۳۹۵-۰۶-۲۸
روش های افزایش فروش

روش‌های نوین برای افزایش فروش

روش های افزایش فروش در سال ۲۰۱۶ بیشتر صاحبان کسب وکارها به دنبال روش های افزایش فروش در شرکت خود هستند. این افراد سعی می کنند […]
۱۳۹۵-۰۶-۲۲
برچسب تبلیغاتی

افزایش فروش با برچسب تبلیغاتی

برچسب تبلیغاتی و افزایش فروش محصولات برچسب تبلیغاتی و  هولوگرام می تواند یک روش جالب برای مشتریان فعلی شما باشد و می توان از آن به عنوان […]
۱۳۹۵-۰۶-۰۸

کاربرد برچسب های امنیتی تخریب شونده

کاربرد برچسب های امنیتی تخریب شونده تصمیم گیری در مورد کاربرد برچسب های امنیتی  هولوگرام تخریب شونده به فاکتورهای زیر بستگی دارد: مقدار اطمینان حداقل مسائل […]