بلاگ

۱۳۹۵-۱۰-۲۶
کد QR

تکنولوژی کد QR

تکنولوژی کدQR با پیشرفت تکنولوژی، نحوه تعامل انسان ها با دنیا نیز دستخوش تغییر شده است. زمانی که صحبت از بازاریابی و تبلیغات به میان می […]
۱۳۹۵-۰۹-۲۳

برچسب های مقاوم

برچسب های مقاوم در برابر زایلن بخش سیتوژنتیک بنیاد بزرگ NHS بر روی برچسب هایی کار می کند  که می‌تواند شرایط مختلف پردازش را تحمل کند. […]
۱۳۹۵-۰۹-۱۷
خدمات چاپ کوپن های هدیه

خدمات چاپ کوپن های هدیه

خدمات چاپ کوپن های هدیه یکی از بزرگترین چالش هایی که صاحبان کسب وکارهای امروزی با آن مواجه هستند؛ تعداد رقبایی است که هر روز در […]
۱۳۹۵-۰۹-۰۷
چاپ کوپن

آغاز کسب و کار با چاپ کوپن

کسب وکار خود را با چاپ کوپن آغاز کنید آغاز یک کسب وکار جدید ممکن است ماه ها طول بکشد. این فرایند برای بیشتر افراد بسیار […]