مزیت های هولوگرام

مزیت های هولوگرام

 

-غیر قابل جعل شدن

-مقرون به صرفه

-سود بالا

-قابل قبول ازلحاظ جهانی

-۱۰۰درصد غیر قابل نفوذ

-در دسترس در تمامی اشکال ،ابعاد و سایز

-متناسب با خواسته ی مشتریان

-پخش  ظاهر  هماندهی بالابه محصول

-جلب اعتماد مشتریان

هولوگرام چیست؟

هولوگرام ها تصاویر سه بعدی هستند که عمیق به نظر می رسند .این تصاویر روی هم قرار گیری سطوح دو بعدی است که تصاویر دقیق سه بعدی کاملا دقیق از شی واقعی را نشان می دهد .هنگامی که این هولوگرام در معرض نور قرار می گیرند تصا.یر متعدد از زوایای متعدد حاصل می شود .
هولوگرام بر روی سطوح منحنی نقره ای فوق باریک که برای انکسار نور ساخته می شوند ،چاپ می شوند .هنگامی که امواج به سطوح نقره ای برخورد می کند بازتاب حاصل از آن به  درون رنگ های مجزا منعکس می گرددو مجموعه ای از تصاویر که از ترکیب رنگ ها که تصویر را از جسم واقعی حاصل می گردد را به وجود می آورد .بنابراین تصاویر سه بعدی که به هولوگرام شناخته شده اند ،به وجود می آید که  الگوهای تداخلی میان دو تصویر را شامل می شود.

برچسب هولوگرامی

برچسب های هولوگرامی خصوصیت های امنیتی بسیاری همانند جلوه های ویژه ی دو بعدی ،متحرک سازی دو بعدی ،متحرک سازی سه بعدی ،هولوگرام ها با رنگ حقیقی ،پیش زمینه ،میان زمینه ،استریوگرام سه بعدی ،جلوه های پشتک وارو flip flop،متن های نهفته ،تصاویر موازی ،جلوه های ماتریس نقطه ای ، تصاویر CLRH ،تصاویر متحرک ،جلوه هایی با شیب یکنواخت ،تصاویر نهفته ،نانو متن ها جلوه های E-Beam ،جلوه های متون سفید و بسیاری دیگر را دارند .هر یک از این انواع به چهار دسته تقسیم می شوند .

سفارش هولوگرام 
چاپ هولوگرام در تهران 

در ارتباط باشید

آدرس: تهران - بلوار میرداماد - خیابان شهید امیرسهیل تبریزیان - کوچه نامی پلاک 10

021-26405905-8

info@hologramiranian.com

درخواست مشاوره

6 + 14 =