تمام نگاری(هولوگرافی) چیست؟

هولوگرافیعلم ثبت تصویر هولوگرام است که در لغت به معنای تمام نگاری است، در اینجا به وجه تسمیه این علم می پردازیم.

هولوگرام معمولا بر روی یک صفحه ی حساس به نور یا یک قطعه مسطح و دوبعدي از فیلم ثبت می شود اما یک تصویر سه بعدی ایجاد می کند. علاوه بر این، تولید یک هولوگرام شامل ثبت یک تصویر به حالت متداول و معمولی نمی باشد. برای توضيح این تضاد آشکار و درک  چگونگی عملکرد هولوگرافي باید از اصول ابتدایی آغاز کرد.

در تکنیک های معمولی ثبت تصويرمانند عکاسی، آنچه که ثبت می شود فقط شدت نور منتشر شده در صحنه اصلی می باشد. در نتیجه تمام اطلاعات مربوط به مسیرهای نوری در قسمت های مختلف صحنه از دست می رود.

مشخصه منحصر به فرد هولوگرافی در ثبت ، ایده ی هم فاز و هم دامنه بودن امواج نور منتشر شده از یک جسم می باشد. از آنجائی که تمام مواد ثبت کننده فقط قادر به ثبت شدت نور در یک تصویر هستند، لازم است که اطلاعات فاز را به تنوع در شدت تبدیل کرد. هولوگرافی این عمل را  به وسیله نورمنسجم و پرتوي نور گرفته شده از همان منبع انجام می دهد  . فیلم حساس به نورالگوی تداخل تولید شده توسط پرتو مرجع و پرتويي كه از جسم منتشر شده است را ثبت می کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *